Győr-Moson-Sopron Megye valamennyi járási hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló hatályos EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között és
2018. április 13. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felhívása

Megyei iskolák körzethatárai

Iskolánk beiskolázási körzete: GYŐRZÁMOLY település közigazgatási területe

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas (személyi igazolvány) és a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami

-óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

-sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye lehet;

  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása ;
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-  regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

-  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes);

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának (9023 Győr, Buda u. 5.) köteles bejelenteni (Nkt. 91. §).

Németh László

intézményvezető