A 2018/19. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2018/19. tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet tartalmazza.   A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek).

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2019. február 1-én adjuk ki.

A tanítási szünetek

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra

 • 2018. szeptember 28. Európai Diáksportnap
 • 2018. november 10. tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet), Szigetközi Népdaléneklési Verseny
 • 2018. december 15. igazgatói szünet. Helyette munkanap 2018. június 1. DÖK-nap (Gyereknap)
 • Pályaorientációs nap (szervezés alatt)_tavaszi időpont
 • 2019. június 14 tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet). Nevelési értekezlet

Országos mérések, értékelés

Országos kompetenciamérés

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg 2019. május 29. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.

Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain

A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 2018-19. tanévben a vizsgák időpontja 2019. május 23. (6.o.) és május 24. (8.o.)

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet(a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek közül iskolánk a következőt szervezi meg:

Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

felelősök: Németh Lászó igazgató (informatikatanár), tanítók, tanárok

Pályaorientációs programok

 • a GYMSKIK közreműködésével megvalósított programok
 • részvétel a nyitott kapuk napjain (a középiskolák délutáni időpontra tervezik)
 • Euroskills_Budapest 2018. szeptember 26. 8. osztály
 • AUDI-Mobilis pályaorientációs roadshow (2018. október 16.)
 • Mi a pálya rendezvénysorozaton való részvétel (2018. november 07.)
 • Pályaválasztási kiállításon való részvétel (2018. november 09.)
 • középiskolák bemutatkozásának biztosítása

Kapcsolattartás a szülőkkel

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

Szülő értekezletek:

1.      2018. szeptember 17-18.  A tanév feladatai

2.      2018. október 24. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)

3.      2019. február 11-12. Félévi munka értékelése

4.      2019. április 29-30. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése

Fogadóórák:

1.      2018. november 12.

2.      2019. március 18.

Nyílt napok:

1.      2018. november 6-7.

2.      2019. április 10-11.

Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:

1.      2018. február 09. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató

2.      2019. március hónapban tanítási órák megtekintése

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

 • 2018. október 5. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 8.o.  Hugyeczné Sándor Anna
 • 2018. október 23. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés (okt. 19.) Pulai Nikoletta 7.o.
 • 2018. november hó. Idősek napja, községi ünnep, Keszeiné Kovács Gyöngyi
 • 2018. december 21. Községi karácsonyi műsor, Némethné Csete Mónika
 • 2019. január 22. Magyar kultúra napja (felelős: Pulai Nikoletta)
 • 2019. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (7. osztály, Pulai Nikoletta)
 • 2019. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.14.) 5.o. Andorka Andrásné
 • 2019. április 16. Holocaust emléknapja, megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 8.o. (kiállítás)
 • 2019. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés, Pulai Nikletta  7.o.

Tanévnyitó és záró ünnepségek

 • Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. augusztus 31. 17 óra
 • Tanévzáró, ballagás: 2019. június 15. 16 óra

Tanulmányi kirándulások

 • Iskolai szintű bakonyi túra 2018. október 04. (alsó tagozat Vinye-Cuha völgy, felső tagozat Ördög-rét
 • Tanulmányi kirándulás, osztályszintű

-        alsó tagozat 2019. június 6.

-        felső tagozat 2019. június 7.

 • Erdei iskola, tábor

-        3-4. osztály 3-3 nap erdei iskola, Ravazd (június vége, július eleje)

-        Balatoni tábor, felső tagozat (június vége, július eleje)

Határtalanul pályázat, 2019. május 8-10. felelős: Németh László ig., és Pulai Nikoletta of. Villámlátogatás Kárpátalján

Tanulmányi versenyek:

Saját szervezésű hagyományos versenyeink:

 1. Szigetközi népdaléneklési verseny 2018. november 10. szombat (Németh László, Pulai Nikoletta)
 2. Szigetköz Kupa 2018. december 14. (Bohuniczkyné P. Melinda és Siska Károly, Németh László)
 3. Versmondó verseny 2019. március 29. (Németh László, Pulai Nikoletta)

Az aktuális eseménynaptár ide kattintva tölthető le.

Németh László igazgató